Teorija PDF natisni

Trenutni predsednik: dr. Miha Perman

Društvo je že ob ustanovitvi načrtovalo teoretsko sekcijo in je ustanovilo na ustavnem sestanku 9. novembra 1979. Poimenovali so jo Sekcija za razvojna in teoretska vprašanja statistike oz. krajše Teoretska sekcija. Določeno je bilo, da mora sekcija vsako leto pripraviti program prioritetnih nalog. Člani sodelujejo s Statističnim uradom, kot osnovnim strokovnim nosilcem statistične ureditve.