Terminologija PDF natisni

Trenutni predsednik: Jaro Lajovic

Komisija za statistično terminologijo je bila ustanovljena decembra 1981, ki v vseh letih deluje v okviru Teoretske sekcije. Izhodišče za pričetek dela te komisije je bilo dotlej opravljeno delo, predvsem zapuščina dr. Živka Šifrerja ter gradiva in dokumentacije Zavoda za statistiko. Delo komisije so razdelili v dve skupini oz. odbora: za terminologijo teoretske statistike in za terminologijo operativne statistike. Komisija se je od samega začetka ukvarjala z definiranjem strokovnih terminov. Kot rezultat njihovega truda je v letu 1993 izšel Statistični terminološki slovar. Do leta 2004 je bila predsednica terminoloske sekcije Blaženka Košmelj.

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (2002): Statistični terminološki slovar: Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 119901440

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (2001): Statistični terminološki slovar: Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 112173824

Multilingual Glossary of Statistical Terms [ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE]