Založništvo PDF natisni

Trenutni predsednik: dr. Tone Kramberger

Založniška sekcija je bila ustanovljena aprila 1996. Dejavnost društva na publicističnem področje se je namreč precej razmahnila in postala obetavna tudi za naprej.

Izpis iz vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI:

Tkačik, Boris - urednik (2003): Statistični dnevi 2003 ; Radenci: Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 126757120

Tkačik, Boris - urednik (2002): Statistični dnevi 2002 ; Radenci: Vključevanje in povezovanje statistike v informacijsko družbo [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 120966400

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (2002): Statistični terminološki slovar: Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 119901440

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (2001): Statistični terminološki slovar: Razširjena izd. z dodanim slovarjem ustreznikov v angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 112173824

Tkačik, Boris - urednik (2001): Statistični dnevi 2001 ; Radenci: Novo tisočletje - pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 115152384

Tkačik, Boris - urednik (2000): Statistični dnevi 2000 ; Radenci: Statistična omrežna sodelovanja za večjo evropsko usklajenost in kakovostno sodelovanje [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 109751808

Tkačik, Boris - urednik (1999): Statistični dnevi 1999 ; Radenci: Elektronsko poslovanje in statistika [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 104651008

Šadl, Marika, Terseglav-Klemenc, Monika, Kramberger, Anton (1998): Zbirka vaj iz statistike za srednje šole: poslovna, upravno-administrativna in sorodne usmeritve [Ponatis]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 2320691

Tkačik, Boris - urednik (1998): Statistični dnevi 1998 ; Radenci: Statistična podpora pogajanjem Republike Slovenije z Evropsko unijo in strukturnimi skladi [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 79379968

Tkačik, Boris - urednik (1997): Statistični dnevi 1997 ; Radenci: Nova statistična spoznanja, finančne statistike, globalizacija [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 70928384

Tršinar, Irena, Urbas, Marina, Kramberger, Anton (1997): Kronika Statističnega društva Slovenije: 1977-1997. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 70929152

Šadl, Marika, Terseglav-Klemenc, Monika, Kramberger, Anton (1996): Zbirka vaj iz statistike za srednje šole: poslovna, upravno-administrativna in sorodne usmeritve. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 57061120

Statistični priročniki. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 64993536

Tkačik, Boris - urednik (1996): Statistični dnevi 1996 ; Radenci: Ekonomija, Slovenija, Evropska unija [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 189582

Tršinar, Irena - urednik; Ograjenšek, Irena - urednik (1995): Statistični dnevi 1995 ; Radenci: Statistika dela, delovnih in življenjskih pogojev [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 69774

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (1994): Statistični terminološki slovar: 2. izd. s slovensko-angleškim in angleško-slovenskim slovarjem. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 38562304

Marn, Stane - urednik; Kramberger, Anton - urednik (1994): Posvetovanje statistikov 1994 ; Radenci: Slovenija, statistika, Evropska unija [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 44805376

Binter, Rika - urednik (1993): Posvetovanje statistikov 1993 ; Radenci: Statistika in evidence za potrebe odprtega tržnega gospodarstva [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 41598

Košmelj, Blaženka, Arh, Franc, Doberšek-Urbanc, Alojzija, Ferligoj, Anuška in Omladič, Matjaž (1993): Statistični terminološki slovar: 1. izd. s slovensko-angleškim in angleško-slovenskim slovarjem. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 34136576

(1987): Statistika in inflacija: posvetovanje v Radencih, 10-11.12. 1987 [zbornik]. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 55506

(1986): Statistična terminologija: zbirka terminov: 1. snopič. Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 1357340

Bilten Statističnega društva Slovenije 1978- [bilten] Ljubljana : Statistično društvo Slovenije.

COBISS.SI-ID: 30242048