Št. 55, marec 2011 PDF natisni

 

BILTEN Statističnega društva Slovenije

Letnik XXXIII, št. 55, marec 2011, ISSN 1408-3272 (PDF dokument)

 

VSEBINA

 • Uvodnik (Katja Rutar)
 • Sliki na platnicah (Andrej Blejec)

Skupščina

 • Zapisnik 18. redne skupščine Statističnega društva Slovenije

Aktualno

 • Mednarodno leto gozdov 2011 – gozdovi za ljudi (Špela Gale)
 • Okrogla miza o merjenju in uporabi podatkov o družbenem napredku in blaginji (Andreja Hočevar)

Popisi

 • Popis kmetijstva 2010 – novi pristopi pri izvedbi (Barbara Kutin Slatnar)
 • Zakaj Slovenije popis prebivalstva v letu 2011 nič ne stane, druge države pa bodo porabile milijone evrov? (Danilo Dolenc)
 • Kako štejejo ljudi v drugih državah? (Katja Rutar)

Izobraževanje

 • Sodobni statistični pristopi – spored predavanja na podiplomskega študija statistike (Anuška Ferligoj)
 • Konferenca ICOTS-8 v Ljubljano privabila skoraj petsto udeležencev (Andrej Blejec)

Raziskujemo

 • Analiza sodobnega izseljevanja iz Slovenije (Lucija Lapuh)
 • Statistična metodologija izdelave okoljskih satelitskih računov za vodo za slovenijo (Vojko Šegan)

Mednarodno

 • Uradna statistika in okolje: pristopi, vprašanja, izzivi in povezave (Mojca Suvorov)
 • Delavnica o vodenju statističnih sistemov (Andreja Hočevar)
 • Prvih deset let evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko (Irena Ograjenšek)

Strokovna posvetovanja

 • Srečanje mladih statistikov v Vorau na avtstrijskem Štejerskem (Aleš Toman)
 • Merjenje blaginje in napredka družbe – izzivi pri uporabi in razumevanju podatkov (Mojca Noč Razinger)

Napovedujemo

 • Konferenci o urejanju podatkov v Ljubljani na rob (Rudi Seljak)
 • Vloga statistike pri upravljanju neravnovesij v družbi (Mojca Noč Razinger)

Zanimivosti in kratke novice

Urednica mag. Katja Rutar
Odgovorni urednik dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije
Uredništvo člani Izvršnega odbora: mag. Eva Belak, dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Valentina Hlebec, dr. Damjana Kastelec, dr. Irena Ograjenšek, dr. Mojca Noč Razinger in Brosi Tkačik
Urednica spletne strani Irena Vipavc Brvar
Predsedniki sekcij Sekcija za statistično izobraževanje: dr. Andrej Blejec
Sekcija za statistično terminologijo: Jaro Lajovic
Sekcija za teoretična vprašanja statistike: dr. Mihael Perman
Sekcija za uradno statistiko: Tomaž Banovec
Sekcija za odkrivanje znanja: dr. Nada Lavrač
Sekcija za izdajateljsko-založniško dejavnost: dr. Anton Kramberger
Lektorica: Darja Butina
Tehnična redakcija: Peter Zoubek
Oblikovanje Slavka Slokar
Oblikovanje naslovnice Peter Polončič Ruparčič
Tisk Statistični urad Republike Slovenije
Naslovnica dr. Andrej Blejec
Fotografije Foto arhivi statističnega društva in SURS
Naklada 230 izvodov
ISSN 1408-3272

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2415 100

http://www.stat-d.si

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVTORJEM PRISPEVKOV:

Vabimo vas k sodelovanju pri oblikovanju našega društvenega glasila. Zaželeno je, da prispevke pošljete po elektronski pošti. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije. Besedila bomo lektorirali, avtorjem v pregled pa poslali le v primeru večjih posegov. V tem primeru pričakujemo avtorjev odgovor v petih dneh, sicer bomo upoštevali, da se avtor s spremembami strinja.

Bilten izhaja dvakrat na leto, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato avtorje prijazno vabimo, da strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi ali druge zanimivosti, ki se vam zdijo vredni za objavo in za informiranje statistične javnosti, sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo zanesljivo uvrstili v bilten in s tem ohranili v trajnem spominu ter pripomogli k izpolnjevanju poslanstva društva.

Prispevke pošljite eni od urednic, predsedniku, članu izvršnega odbora, ki vam je najbližji, ali pa predsedniku sekcije, katero bi vaše sporočilo vsebinsko zadevalo. Ne pozabite tudi na pošiljanje sporočil za našo spletno stran. Naši naslovi elektronske pošte so:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. (Mihael Perman), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .