Prev Next

18 Nov 2012

lecturer

26. REDNA SKUPŠČINA Statističnega društva Slovenije, 27. 3. 2017
There are no translations available.

Člane vabimo na 26. REDNO SKUPŠČINO Statističnega društva Slovenije, ki bo v ponedeljek, 27. marca 2017, na Statističnem uradu Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 14.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Predavanje »Big Data na SURS-u« (Črt Grahonja)
3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora
4. Finančno poročilo za leto 2016 (Bogdan Grmek)
5. Poročilo o aktivnostih društva:
- AS2016 (Andrej Blejec),
- Statistični dan 2016 (Genovefa Ružić),
- Mladi statistiki (Andrej Blejec),
- Metodološki zvezki (Valentina Hlebec),
- Magistrski in doktorski študij (Janez Stare)
6. Razprava in sprejem sklepov skupščine
7. Razno