Zgodovina PDF natisni

 

Statistično društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977.

Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statistično društvo, ustanovljeno leta 1953.

Na Ustanovni skupščin je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992.

Podrobnejši opis zgodovine, razvoja in pomembnih dogodkov se nahaja v Kroniki Društva.