Članstvo PDF Print
There are no translations available.

V letu 2003 ima Statistično društvo 197 članov. Spisek je na voljo registriranim članom.

Pravice in dolžnosti članov so podrobneje opredeljene v Statutu.

Člani imajo predvsem naslednje pravice:

  • uresničevanje ciljev in nalog društva v skladu s statutom in uresničevanje sklepov organov društva
  • da volijo in so voljeni v organe društva;
  • da sodelujejo v delu organov in dejavnosti društva;

Člani so deležni tudi naslednih ugodnosti:

  • prejemanje Biltena v tiskani obliki
  • on-line dostop do spletnih strani dostopnih samo članom, npr. on-line Bilten, informacije o članih
  • avtomatsko obveščanje o konferencah, seminarjih, štipendijah
  • popust pri prijavah na konference, ki jih (so)organizira Društvo

Dolžnosti članov so naslednje:

Novi člani se lahko včlanijo na dva načina: