Št. 52, marec 2008 PDF natisni

BILTEN Statističnega društva Slovenije

Letnik XXX, št. 52, marec 2008, ISSN 1408-3272 (PDF dokument)

BILTEN Statističnega društva slovenije

LJUBLJANA, marec 2008                       ŠT. 52/XXX

VSEBINA

 

Ob rob trideseti obletnici (Irena Tršinar, Katja Rutar)

Trideset let Statističnega društva Slovenije (Irena Tršinar in sodelavci)

Skupščina

 • Zapisnik 14. redne skupščine SDS (Majda Jenič)

Izobraževanje

 • "CensusAtSchool", mednarodni projekt za izboljšanje statistične pismenosti (Tomaž Smrekar)
 • Prva doktorandka na podiplomskem študiju Statistika (Janez Stare)
 • Prvi magistrici modula uradna statistika na podiplomskem študiji statistika (Lea Bregar)
 • Posplošeno bločno modeliranje omrežij z vrednostmi na povezavah; Doktorska disertacija Aleša Žiberne (Anuška Ferligoj)
 • Primer uspešne uporabe statistike v poslovni praksi (Irena Ograjenšek)
 • Študentje podiplomskega študija Statistika predstavljajo poklice (Rudi Seljak)

Aktualno

 • Neodgovori v anketah oseb in gospodinjstev (Katja Rutar)
 • Okrogla miza o prenovi univerzitetnega študijskega programa statistika (Anuška Ferligoj, Sergeja Mitič)
 • Revija Metodološki zvezki v letu 2007 (Anuška Ferligoj)
 • Slovenski trg dela v zadnjih desetih letih (Irena Svetin)

Raziskujemo

 • Razpoznavanje socialnih mrež iz časopisnih člankov (Jure Tomc)

Mednarodno

 • Predsedovanje Slovenije svetu EU na področju statistike (Andreja Hočevar, Karmen Hren)
 • SUNBELT (Andrej Mrvar)

Strokovna posvetovanja, udeležbe na predavanjih, okroglih mizah

 • 29. svetovni kongres registrov raka v Ljubljani (Tina Žagar, Maja Primic Žakelj, Vesna Zadnik)
 • 17. statistični dnevi: Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih (Katja Rutar)
 • Merske napake in proces odgovarjanja v anketah podjetij (Mojca Bavdaž

Zanimivosti in kratke novice

In memoriam

Urednici Irena Tršinar in Katja Rutar
Odgovorni urednik predsednik Statističnega društva Slovenije: dr. Andrej Blejec
Uredništvo člani Izvršnega odbora: Eva Belak, dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Valentina Hlebec, dr. Polona Kalan, dr. Damjana Kastelec, dr. Irena Ograjenšek, dr. Mojca Noč Razinger, Borislav Tkačik
Urednica spletne strani Irena Vipavc Brvar
Predsedniki sekcij: Sekcija za teoretična vprašanja statistike: dr. Mihael Perman
Sekcija za statistično izobraževanje: dr. Andrej Blejec
Sekcija za publicistiko: dr. Anton Kramberger
Sekcija za uradno statistiko: Tomaž Banovec
Sekcija za odkrivanje zakonitosti med podatki: dr. Nada Lavrač
Komisija za statistično terminologijo: Jaro Lajovic
Lektorica: Darja Butina
Tehnična redakcija: Peter Zoubek
Oblikovanje: Slavka Slokar
Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Oddelek za tisk in reprodukcijo
Naslovnica: Jure Tomc (več o sliki na naslovnici je v prispevku Razpoznavanje socialnih mrež iz časopisnih člankov)
Fotografije: Foto arhiv SDS, SURS in IBMI, Andrej Mrvar, Irena Tršinar
Naklada: 250 izvodov
ISSN 1408-3272

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2415 100

http://www.stat-d.si

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVTORJEM PRISPEVKOV:

Vabimo vas k sodelovanju pri oblikovanju našega društvenega glasila. Zaželeno je, da prispevke pošljete po elektronski pošti.

Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije.

Besedila bomo lektorirali, avtorjem v pregled pa poslali le v primeru večjih posegov. V tem primeru pričakujemo avtorjev odgovor v petih dneh, sicer bomo upoštevali, da se avtor s spremembami strinja.

Bilten izhaja dvakrat na leto, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato avtorje prijazno vabimo, da strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi ali druge zanimivosti, ki se vam zdijo vredni za objavo in za informiranje statistične javnosti, sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo zanesljivo uvrstili v bilten in s tem ohranili v trajnem spominu ter pripomogli k izpolnjevanju poslanstva društva.

Prispevke pošljite eni od urednic, predsedniku, članu izvršnega odbora, ki vam je najbližji, ali pa predsedniku sekcije, katero bi vaše sporočilo vsebinsko zadevalo. Ne pozabite tudi na pošiljanje sporočil za našo spletno stran. Naši naslovi elektronske pošte so:Irena.Trsinar @ gov.si, Katja.Rutar @ gov.si, Andrej.Blejec @ nib.si, Irena.Vipavc @ fdv.uni-lj.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. (Mihael Perman), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Bookmark and Share