Št. 49, september 2003 PDF natisni

Letnik XXVI, št. 49, september 2003, ISSN 1408-3272

VSEBINA

 • Slika na naslovnici
 • Komentar k sliki na naslovnici (Andrej Blejec)
 • Uvodnik: Manj kot dva milijona (Irena Tršinar)

Aktualno

 • Tomaž Banovec: najstarejši direktor in najmlajši upokojenec (Irena Tršinar)
 • Srečanje izvršnega odbora s Tomažem Banovcem (Bogdan Grmek)
 • Statistično obvladovanje procesov in različni pristopi k določitvi kontrolnih mej na kontrolnih kartah (Borut Pretnar)

Raziskujemo

 • Osvobajajoči potenciali tehnologije svetovnega spleta; raziskava hipertekstovnosti svetovnega spleta (Gregor Petrič)

Mednarodno

 • Konferenca evropskih statistikov pri ZN izvolila novo vodstvo (Stane Marn)
 • Družboslovni informatiki na pokušini Evrope (Gregor Petrič)
 • Prva strokovna ekskurzija študentov podiplomskega programa statistike (Mojca Bavdaž Kveder, Irena Ograjenšek)

Posvetovanja, predavanja, okrogle mize

 • Predavanja na Biostatističnem centru Inštituta za biomedicinsko informatiko
 • Razvoj prebivalstva in socialno-kulturne posledice (Irena Tršinar)

Novice in napovedi

 • Prvi sestanek IO v obdobju 2003-2004
 • Drugi sestanek IO
 • Slovenska informatika v Evropo
 • Napoved: Srečanje mladih statistikov
 • Arhiv družboslovnih podatkov - član ICPSR
 • Mednarodna konferenca METODOLOGIJA IN STATISTIKA
 • Tečaj iz uporabe programskega jezika R
 • 13. Statistični dnevi: Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov

In memoriam

 • doc. dr. Franci Ambrožič
 • Marica Markuž

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavna urednica: Irena Tršinar

Odgovorni urednik: predsednik Statistiènega društva Slovenije: dr. Janez Stare

Uredništvo: Eva Belak, dr. Anuška Ferligoj, Bogdan Grmek, dr. Valentina Hlebec, dr. Polona Kalan, dr. Damjana Kastelec, dr. Irena Ograjenšek, dr. Mojca Noè Razinger, Borislav Tkaèik

Lektorica: Darja Butina

Tehnična redakcija: Tone Rojc

Oblikovanje: Ani Žinger

Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Oddelek za tisk in reprodukcijo

Fotografije: Foto arhiv Statističnega društva, Žare Modlic, Bogdan Grmek, Gregor Petrič, Andrej Kveder, Irena Tršinar

Naklada: 350 izvodov

Sedež društva: Statistično društvo Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 2415 100, http://stat-d.si

______________________________________________________________________

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV:

Prispevke pošljite glavni urednici. Zaželeno je, da jih pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi na disketi, s priloženim izpisom na papirju. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije.

 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.