Št. 46, september 2001 PDF natisni

Letnik XXIII, št. 46, september 2001, ISSN 1408-3272

VSEBINA 

 • Spet se približuje popis prebivalstva (Irena Tršinar)

Aktualno

 • Statistični terminološki slovar (Blaženka Košmelj)
 • Predstavitev Statističnega terminološkega slovarja na novinarski konferenci 29. junija 2001 (Irena Tršinar)
 • Standardna klasifikacija poklicev SKP-V2(Tanja Domijan)
 • Spremembe programa statističnih raziskovanj (Bojana Jemec Zalar)

Raziskujemo

 • Vzorčenje tal z združevanjem vzorcev (Polona Kalan

Izobraževanje

 • Andrej Blejec - doktor znanosti (Katarina Košmelj)
 • Ocenjevanje zanesljivosti in veljavnosti merjenja egocentričnih socialnih omrežij (Poročilo o doktorski disertaciji Tine Kogovšek)(Anuška Ferligoj)
 • Tečaj iz regresijskih metod za relativno preživetje (Janez Stare)
 • Vtisi s tečaja iz regresijskih metod za relativno preživetje (Patricija Ečimovič)

Posvetovanja, predavanja, okrogle mize

 • XXI. International SunbeltSocial Network Conference (Tina Kogovšek)
 • Gospodarjenje in zaščita tal za prihodnje generacije (Polona Kalan)
 • Desetič na DOK_SYS-u (Irena Tršinar)

Najavljamo

 • Statistični dnevi 2001 (Boris Tkačik)

 • Novo tisočletje – pripravljenost statistike na razumevanje in merjenje novih pojavov (Boris Tkačik)
 • Vabilo na mednarodno konferenco metodologija in statistika (Anuška Ferligoj)
 • Načrti za delo društva v letu 2001 (Nada Lavrač, Mihael Perman)

Novice

Za sprostitev in razvedrilo

Naslovnica: Andrej Blejec, Kako velik vzorec potrebujemo za opis pojava?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glavna urednica: Irena Tršinar

Odgovorni urednik: predsednik Statističnega društva Slovenije: Janez Stare

Uredništvo: člani Izvršnega odbora: Andrej Blejec, Vida Butina, Katarina Košmelj, Irena Križman, Ivo Lavrač, Polona Kalan, Irena Tršinar, Valentina Hlebec, Bogdan Grmek, Borislav Tkačik

Lektorica Marina Urbas

Tehnična redakcija: Tone Rojc

Oblikovanje Garvas Janja

Tisk: Statistični urad Republike Slovenije, Oddelek za tisk in reprodukcijo

Fotografije Foto arhiv Statističnega društva Slovenije

Naklada: 270 izvodov

ISSN 1408-3272

SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 2415 100

http://www.stat-d.si

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV:

Prispevke pošljite glavni urednici ali odgovornemu uredniku. Zaželeno je, da jih pošljete po elektronski pošti, lahko pa tudi na disketi, s priloženim izpisom na papirju. Prosimo tudi za fotografije, s katerimi bomo ilustrirali prispevke in popestrili bilten. Fotografij praviloma ne vračamo, temveč jih hranimo v foto arhivu Statističnega društva Slovenije.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.