Podiplomski študij statistike

Statistično društvo je, skupaj z Statističnim uradom, pomembno prispevalo k naporom za oblikovanje in  vzpostavitev podiplomskega programa Statistike na Univerzi v Ljubljani.

Podiplomski študij – 2. stopnja
Magistrski program Uporabna statistika je novi drugostopenjski študij, ki nadomešča in nadgrajuje magistrski program, ki se je izvajal od leta 2002/03.Na magisterskem programu Uporabna statistika poučujejo strokovnjaki, ki obvladajo tako temeljna znanja iz statistične teorije kot tudi statistična znanja, ki so specifična za posamezna področja uporabe statistike. Študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremi s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudil vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo.  
Hkrati program zagotavlja tudi dovolj temeljnih znanj iz področja teoretične statistike, da bo diplomant lahko samostojno razširil svoje kompetence na nova področja statistike. Na voljo so naslednji moduli: Biostatistika, Družboslovna statistika, Ekonomska in poslovna statistika, Tehniška statistika, Uradna statistika. Nanj se lahko vpišejo študenti, ki so zaključili katerikoli prvostopenjski program. Program izvajajo BF, EF, FE, FDV in MF kot izredni študij, v šolskem letu 2015/16 se bo vpisala tretja generacija študentov.Več o programu na http://stat.uni-lj.si/.

Podiplomski študij – 3. stopnja
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA, ki ga sestavlja sedem modulov (biostatistika, družboslovna statistika, matematična statistika, uradna statistika, ekonomska in poslovna statistika, psihološka in tehniška statistika), je naslednik predhodnega štiriletnega univerzitetnega podiplomskega študija, ki ga je Univerza v Ljubljani prvič razpisala leta 2002 in je vključeval le štiri module (biostatistika, družboslovna statistika, uradna statistika in matematična statistika).
Več o programu najdete tukaj.