Zgodovina društva

Statistično društvo je bilo ustanovljeno 14. decembra 1977 na Ustanovni skupščini, ki jo je sklical iniciativni odbor za ustanovitev društva. Ta dan je bil izbran namenoma, saj je bil 14. december že leta 1974 izbran za “Dan statistike”.

Do takrat je delovalo le Jugoslovansko statistično društvo, ustanovljeno leta 1953 s sedežem v Beogradu.

Ustanovno skupščino je organiziral iniciativni odbor pod vodstvom mag. Iva Lavrača, v delovnem predsedstvu pa so bili Alenka Šumi, Anka Kristan in dr. Marijan Blejec. Povabilu se je odzvalo 70 povabljenih, ob koncu pa je prijavnice izpolnilo 90 članov.

Na ustanovni skupščin je bil sprejet Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, in sicer v letu 1974 in 1992. V letu 1996 pa je skupščina potrdila, da je Statut usklajen tudi z Zakonom o društvih sprejetim 1995.

Prvih 20 let statističnega društva je podrobno zabeleženih v publikaciji “Irena Tršinar: Kronika – Statistično društvo 1977-1997, Statistično društvo: Ljubljana”,  ki je izšlo ob 20-letnici Društva.

Ob 40-letnici delovanja društva je v oktobru 2017 izšla posebna izdaja Biltena. V publikaciji smo zbrali po kronološkem zaporedju krajše ali daljše zapise o najpomembnejših dogodkih iz štiridesetih let delovanja društva ter podrobneje opisali zadnjih deset let delovanja društva.