Bilten Statističnega društva Slovenije

Namen Biltena je obveščanje članov o delu društva in njegovih organov in izmenjavi mnenj o strokovnih vprašanjih. Izhaja enkrat letno, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato vse člane društva prijazno vabimo k pripravi strokovnih in aktualnih prispevkov za statistično javnost.  

Zadnje izdane publikacije:

Arhiv preteklih izdaj: Digitalna knjižnica Slovenije

NAVODILO AVTORJEM

Bilten izhaja enkrat letno, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato vse prijazno vabimo, da strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi ali o drugih zanimivostih, ki se vam zdijo vredni, da jih objavimo in z njimi seznanimo statistično javnost, sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo ohranili v spominu in tudi tako pomagali izpolnjevati poslanstvo društva.

Prispevke pošiljajte urednici, predsedniku ali članu izvršnega odbora, ki vam je najbližji. Ne pozabite pošiljati sporočil tudi za našo spletno stran.

Glavna urednica Biltena je Jerneja Čuk, odgovorni urednik je predsednik Statističnega društva Slovenije: dr. Matevž Bren, uredništvo pa sestavljajo člani Izvršnega odbora: dr. Andrej Blejec, dr. Anuška Ferligoj, Ema Mišić, Boro Nikić in mag. Irena Vipavc Brvar.

Naši naslovi elektronske pošte so:

Jerneja.Cuk@gov.si, Matevz.Bren@fvv.uni-mb.si; Andrej.Blejec@nib.si, Irena.Vipavc@fdv.uni-lj.si, Anuska.Ferligoj@fdv-uni-lj.si, Boro.Nikic@gov.si in Ema.Misic@gov.si