BILTEN Statističnega društva Slovenije, april 2018

VSEBINA

 • Uvod

Priznanja Statističnega društva Slovenije 2017

 • Podelitev priznanj
 • Prejemnica Blejčevega priznanja
 • Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih
 • Častni član Statističnega društva Slovenije
 • Priznanja mladih statistikov
 • Uporaba psevdo vrednosti v analizi relativnega preživetja
 • Generiranje omrežij z upoštevanjem različnih tipov triad
 • Intervali zaupanja za test Mann-Whitney

Ob 70-letnici prof. dr. Anuške Ferligoj

Domači in mednarodni dogodki

 • Konferenca Uporabna statistika 2017
 • Uvajanje e-poročanja na kratkoročnih poslovnih statistikah
 • Statistični dan 2018 – Moč podatkov
 • Strokovni seminar – Kombinirani načini zbiranja podatkov
 • 22. srečanje mladih statistikov – Kaj raziskujejo doktorski študenti statistike?
 • Delavnica o simbolni analizi podatkov SDA 2017
 • Razvrščanje simbolnih podatkov z relacijsko omejitvijo: Demografske strukture po spolu in starosti po Evropi
 • Konferenca ICOS2017 v Sarajevu
 • Letno srečanje skupine V7

Aktualno

 • Dvajset let arhiva družboslovnih podatkov
 • Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)
 • Statistika za boljši svet
 • Evropske statistične igre
 • Dogodki Ekonomske fakultete v Ljubljani

Izobraževanje

 • Predavanja na IBMI – Vzorci v glasbi
 • Povzetki doktorskih disertacij

Raziskujemo

 • Uporaba mikro podatkov za razvoj mikrosimulacijskih modelov
 • Vpliv volitev in drugih pomembnejših dogodkov na zaupanje potrošnikov v Sloveniji

Zanimivo

 • Nemoč anketnih raziskav

Skupščina

 • Zapisnik 26. redne skupščine Statističnega društva Slovenije