Deklaracija poklicne etike Statističnega društva Slovenije

Statistično društvo je na 7. redni skupščini decembra 1991 sprejelo Deklaracijo poklicne etike. Deklaracija temelji na kodeksu statistične etike Mednarodnega statističnega inštituta iz leta 1986. Vsebuje splošno veljavna etična načela statistične stroke. Poznavanje teh načel naj daje statistikom v Sloveniji čvrsto oporo v vseh fazah njihovega dela na različnih področjih uporabe statistike.

Osnovni nameni deklaracije so naslednji:

  • Informirati in pojasniti etična načela statistične stroke, ne pa predpisovati ali sankcionirati njihove uporabe.
  • Deklaracija naj bi bila čim širše uporabna.
  • Deklaracija predpostavlja spoštovanje splošnih pisanih ali nepisanih norm kot na primer spoštovanje veljavne zakonodaje ali poštenost, zato jih posebej ne omenja. Omejuje se na vprašanja, specifična za statistiko.