Članstvo

Tudi vam statistika ni dolgočasna? Če ste se nad statistiko navdušili v času študija, če vam daje kruh ali pa se vam zdi preprosto zanimiva, ste dobrodošli, da se nam pridružite.

Letna članarina za zaposlene znaša 20 €, za upokojence in študente pa 10 €. K delu društva lahko prispevate tudi z namenitvijo sredstev iz naslova plačila dohodnine.

Novi člani se lahko včlanijo tako, da na naslov društva pošljejo izpolnjeno prijavnico:

Člani imajo predvsem naslednje pravice:

  • uresničevanje ciljev in nalog društva v skladu s statutom in uresničevanje sklepov organov društva;
  • da volijo in so voljeni v organe društva;
  • da sodelujejo v delu organov in dejavnosti društva.

Člani so deležni tudi naslednih ugodnosti:

  • prejemanje Biltena v tiskani obliki;
  • obveščanje o konferencah, seminarjih, štipendijah;
  • popust pri prijavah na konference, ki jih (so)organizira Društvo.

Dolžnosti članov so naslednje:

  • prizadevanje za razvijanje statistične stroke, skrb za njen ugled;
  • delovanje po načelih Deklaracije poklicne etike Statističnega društva Slovenije“;
  • plačevanje članarine.