Poslanstvo

V Statističnem društvu Slovenije želimo:
  • vzpodbujati strokovne aktivnosti na statističnem področju;
  • povezovati statistike v Sloveniji;
  • vzpodbujati mednarodno sodelovanje;
  • skrbeti za kvaliteto statističnega izobraževanja;
  • skrbeti za ugled statistične stroke v javnosti.

Cilji delovanja društva so podrobneje opredeljeni v statutu društva.

Več: