Organi društva

Organi društva so: skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Mandatna doba organov je 4 leta. Organe društva in njihovo delovanje določa Statut društva v IV. poglavju.

Mandat

2020 – 2024

2016 – 2020

Predsednik: dr. Matevž Bren

Tajnik: Jerneja Čuk

Izvršni odbor:

Nadzorni odbor:

Častno razsodišče:

Predsedniki/ce izvršnih odborov v preteklih mandatnih obdobjih društva:

 • 2016-2020: dr. Matevž Bren
 • 2012 – 2016: dr. Andrej Blejec
 • 2008 – 2012: dr. Andrej Blejec
 • 2004 – 2008: dr. Andrej Blejec
 • 2002 – 2004: dr. Janez Stare
 • 2000 – 2002: dr. Janez Stare
 • 1998 – 2000: dr. Katarina Košmelj
 • 1996 – 1997: dr. Vasja Vehovar
 • 1994 – 1995: mag. Anton Kramberger
 • 1992 – 1993: mag. Anton Kramberger
 • 1990 – 1991: dr. Lea Bregar
 • 1988 – 1989: dr. Lea Bregar
 • 1986 – 1987: dr. Janez Malačič
 • 1984 – 1985: dr. Ivo Lavrač
 • 1982 – 1983: mag. Anuška Ferligoj
 • 1980 – 1981: Emil Milan Pintar
 • 1978 – 1979: Milojka Virant Zajšek