BILTEN Statističnega društva Slovenije, maj 2020

tab1
BILTEN, maj 2020

Letnik XLII, št. 63, maj 2020, ISSN 2536-4146: Objavljeno v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib)

VSEBINA

 • Uvodnik

Priznanja Statističnega društa Slovenije 2019

 • Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih
 • Častni član Statističnega društva Slovenije 2019: Bogdan Grmek

Priznanja Statističnega društa Slovenije 2018

 • Prejemnik Blejčevega priznanja za leto 2018: dr. Vasja Vehovar
 • Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za leto 2018 Portalu pod črto
 • Častni član statističnega društva Slovenije 2018: Dr. Herwig Friedl

Domači in mednarodni dogodki

 • Ustanovitev Mlade sekcije statističnega društva slovenije in njeno delovanje
 • Konferenca Uporabna statistika – Applied Statistics 2019
 • Srečanje mladih statistikov 2019
 • Evropske statistične igre
 • Statistični dan 2020: Podnebna kriza – vroči podatki
 • Statistični dan 2019: Spoznajmo D1G1TALI1ZAC1JO
 • 75 let slovenske uradne statistike
 • Statistično gledano – SURS-ova razstava infografik
 • Poletna šola Codata-RDA za skrbnike podatkov
 • Ambasadorka pri evropskem delu združenja za raziskovalne podatke (RDA)

Seminarji

 • MMR za razvoj raziskav z integracijo kvantitativne in kvalitativne metodologije v humanističnih, družboslovnih in zdravstvenih vedah
 • Raziskovanje z integracijo metod za razumevanje in obvladovanje kompleksnega sveta: Najodmevnejši izsledki MMIRA 2019
 • Mednarodno srečanje generalnih direktorjev Statističnih uradov in vodij statistike nacionalnih centralnih bank o izzivih in rešitvah, povezanih z upravljanjem podatkov
 • Poročilo z letnega srečanja skupine v7

Izobraževanje

 • Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika 2018/19
 • Povzetek doktorske disertacije: Vpliv lokalnih mehanizmov na razvoj bločnih modelov

Novosti

 • Predavanja na IBMI
 • Surs prenavlja podatkovno bazo SiStat
 • Podatkovna zbirka raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi (SHARE)
 • Nova zakonodaja in z njo povezane spremembe pri poslovnih statistikah
 • Terminološka komisija: Kako naj rečem?

Skupščina Statističnega društva Slovenije

 • Zapisnik 28. redne skupščine statističnega društva slovenije