BILTEN Statističnega društva Slovenije, junij 2022

Objavljamo 63. številko Biltena Statističnega društva Slovenije. Namen Biltena je obveščanje članov o delu društva in njegovih organov in izmenjavi mnenj o strokovnih vprašanjih. Izhaja približno enkrat letno, vendar le, če je dovolj prispevkov.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri tokratni izdaji Biltena in vabljeni, da strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi ali o drugih zanimivostih, ki se vam zdijo vredni, da jih objavimo in z njimi seznanimo statistično javnost, sproti pošiljate uredništvu.

Uvodnik
Priznanja Statističnega društva Slovenije 2020 in 2021

Prejemnik Blejčevega priznanja za leto 2020: dr. Vladimir Batagelj
Prejemnik priznanja Klemna Pavliča mlademu statistiku za leto 2020: dr. Marjan Cugmas
Prejemnik priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih za leto 2020: Sledilnik COVID-19
Prejemnica Blejčevega priznanja za leto 2021: dr. Lea Bregar
Prejemnik priznanja Klemna Pavliča mlademu statistiku za leto 2021: Damjan Manevski, mag. mat.


Domači in mednarodni dogodki

Delovanje mlade sekcije Statističnega društva Slovenije
Konferenca Uporabna statistika – Applied Statistics 2021
Projekt YoungStatS: Prihodnost statistike po času epidemije?
Srečanje mladih statistikov 2021 – petindvajseto
Statistični dan 2021
Evropske statistične igre – petič
Delovna skupina za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU
Dogodek v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU: Sestanek generalnih direktorjev Evropskega statističnega sistema (ESS): Timeliness Matters: Ways to Stay Ahead


Novost, predlog in zanimivosti
STEDy – statistični izobraževalni portal
Uporaba metod strojnega učenja pri napovedovanju cen elektrike lahko pomembno vpliva na dobičkonosnost poslovanja udeležencev na trgih električne energije
Vpogled v vsebino vprašanj mladih v 20-letnem delovanju spletne svetovalnice To sem jaz

Prof. dr. Irena Ograjenšek je postala častna članica evropske mreže za poslovno in industrijsko statistiko
Prispevek prof. dr. Irene Ograjenšek k razumevanju dometa in omejitev uradne statistike v procesu statističnega vrednotenja pandemije bolezni covid-19
Predlog za vpis Statističnega društva Slovenije in njegovih članov v SAZOR
Planiški rekordi


Skupščine društva – zapisniki
Zapisnik 29. redne in volilne skupščine Statističnega društva Slovenije
Zapisnik 30. redne skupščine Statističnega društva Slovenije
Zapisnik 31. redne skupščine Statističnega društva Slovenije