9. srečanje Mlade sekcije: Karierne poti alumen in alumnov študija statistike

Pred desetimi leti se je na hodnikih Fakultete za matematiko in fiziko UL skupini doktorskih študentov vpisanih v interdisciplinarni študijski program Statistika, porodila ideja, da bi za obeležitev mednarodnega leta statistike (2013) začeli pisati poljudne prispevke, s katerimi bi poudarili pomen statistike kot znanosti in strok ter jo  poskušali približati splošni javnosti. Tako je nastal blog Udomačena statistika.

Deseto obletnico bloga bomo obeležili s srečanjem nekdanjih in sedanjih študentov in študentk obeh študijskih programov statistike, doktorskega in magistrskega, pa tudi njihovih profesorjev. Vabimo vas, da se nam pridružite v petek, 17. marca 2023, ob 17. uri v Sejni sobi senata Ekonomske fakultete UL

  • 17.00 Pozdravni nagovor
  • 17:10 Okrogla miza o kariernih poteh alumen in alumnov
  • 18:15 Vprašanja in odpra diskusija
  • 18:40 Druženje in mreženje ob prigrizku

Udeležba na dogodku je brezplačna, prosimo pa vas, da se do srede, 15. marca 2023 na dogodek prijavite preko obrazca.

V okviru dogodka bo potekala okrogla miza, na katerimi se bomo s tremi alumnami in enim alumnom pogovarjali o njihovih kariernih poteh. Zanimalo nas bo, česa se najbolj spomnijo iz časa študija, s čim se ukvarjajo danes, kako pri svojem delu uporabljajo statistiko ter kako vidijo stanje razvoja statistike v Sloveniji in možnosti povezovanja stroke. Dotaknili se bomo tudi vprašanj kakovosti podatkov in pomembnosti statističnih znanj pri komunikaciji znanosti in stroke z javnostjo. Naši gostje bodo:.

Nika Berlic, magistra uporabne statistike je zaposlena kot ekspert za napredno analitiko in poročanje v podjetju A1 Slovenija, kjer je odgovorna za pripravo in vzdrževanje poročil. Ukvarja se tudi z razvojem prediktivnih modelov ter se priložnostno vključuje tudi v druge projekte, kjer je potrebna statistična pomoč. Med drugim je v okviru Slovenskega združenja za klinično prehrano je sodelovala pri projektu testiranj kliničnih poti na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Marija Paladin, doktorica družboslovne statistike in ena izmed članic ustanovne ekipe bloga Udomačena staitstika. Zaposlena je kot vodja kadrovske službe v Slovenskih železnicah, poleg tega je raziskovalno aktivna na področju preučevanja vloge komunikacije v formalnem okolju, timskega dela ter različnih vidikov upravljanja s človeškimi viri in organizacijo.

Ana Rotter, doktorica statistike, je raziskovalka na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo, kjer vodo programsko skupino Morska in mikrobna biothnologija. Na področju statistike jo zanimajo predvsem zasnova in obdelava poskusov ter analiza omrežij. Poleg tega je aktivna tudi na področju komunikacije znanosti in enakopravnosti spolov.

Gregor Vavdi, magister uporabne statistike, ki trenutno dela kot modelar kreditnih tveganj Nove Ljubljanske banke. Največ časa preživi v analiziranju makroekonomskega dogajanja in napovedovanju vpliva na kreditne parametre. Hkrati skrbi tudi za vključevanje inovatnivnih aplikacij za predstavitev podatkov v sam proces analiziranja tveganj v celotni bančni skupini

Dogodek je del serije srečanj Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije in ga bosta moderirala Ana Slavec in Andrej Srakar, koordinatorja sekcije in člana uredništva Udomačene statistike. Na blogu lahko med drugim preberete reportaže s prejšnjih dogodkov Mlade sekcije:

O blogu Udomačena statistika

Blog Udomačena statistika so leta 2013 začeli pisati Črt Ahlin, Roman Luštrik, Marija Paladin, Anže Sendelbah in Ana Slavec. V desetih letih je bilo na blogu objavljenih 114 prispevkov in s promocijo po socialnih omrežjih in drugih komunikacijskih kanalih je dosegel preko 80.000 ogledov več kot 48.000 bralcev. Leta 2015 je Statistično društvo Slovenije snovalcem bloga podelilo priznanje za Odličnost statističnega poročanja v medijih. Z leti se je ekipa razširila z novimi članim, med njimi tudi študenti magistrskega študija Uporabna statistika. Delovanje bloga je bilo leta 2019 formalizirano z ustanovitvijo Mlade sekcije statističnega društva Slovenije, ki ima poleg urejanja bloga še številne druge aktivnosti.