Poziv za predloge k spremembi Pravilnika o podeljevanju priznanj društva

Objavljamo poziv za predloge k spremembami in dopolnitvami Pravilnika o podeljevanju priznanj društva.

Prosimo, da predloge posredujte do 15. 1. 2023 na elektronski naslov jerneja.cuk@gov.si.

Pravilnik je objavljen na povezavi: https://statd.files.wordpress.com/2022/07/pravilnik-o-podeljevanju_2022.pdf

Vse predloge sprememb in dopolnitev bomo obravnavali na januarski seji Izvršnega odbora in za skupščino pripravili prenovljen pravilnik.