Aprilsko predavanje: Kako s preiskovalnim novinarstvom doseči spremembe na bolje (18. 4. 2019)

Uredništvo portala Pod črto je letošnji dobitnik priznanja Statističnega društva Slovenije za odličnost statističnega poročanja v medijih. V obrazložitvi je bilo poudarjeno, da si priznanje zasluži zaradi svojega kakovostnega in poglobljenega novinarskega dela, ki dokazuje, da se s številkami lahko identificira marsikateri družbeni problem, hkrati pa pokaže smernice za njegovo rešitev. Odgovorni urednik bo njihovo delo predstavil pri nas na predavanju naslednji četrtek.

Predavanje: Kako s preiskovalnim novinarstvom doseči spremembe na bolje
Datum: četrtek, 18. april 2019 – 12:30
Lokacija predavanja: IBMI
Predavatelj: Anže Voh Boštic, odgovorni urednik medija Pod črto
Vsebina:
Pri mediju za preiskovalno novinarstvo Pod črto si že od leta 2014 prek svojega novinarskega dela prizadevamo za doseganje sprememb na bolje v naši družbi. Razkrivamo primere korupcije in gospodarskega kriminala ter neustrezen odziv inštitucij na to vrsto kriminala. Preiskujemo probleme v slovenskem zdravstvu, predvsem na področju kakovosti zdravstva in obravnavanja poklicnih bolezni. Opozarjamo na posledice podnebnih sprememb. Razkrivamo sporne prakse delovanja slovenske policije in preiskujemo, kako izboljšati situacijo najbolj ranljivih skupin v naši družbi.
V predavanju bo pojasnjeno, na kakšen način delujemo, kako preiskujemo in zbiramo podatke za naše zgodbe, kako pri našem delu zbiramo, uporabljamo in analiziramo podatke ter kako jih statistično obdelamo. Prikazali bomo tudi najpomembnejše spremembe na bolje, ki smo jih dosegli z našim delom.