29. skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala 28. septembra 2020

29. redna in volilna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v ponedeljek, 28. septembra 2020, od 14:00 do 15:00.

Gradivo:

Skupščina je potekala online preko orodja GoToMeeting.

V okviru redne skupščine je potekala tudi volilna skupščina za mandatno obdobje 2020–2024. Volilno listo kandidatov za predsednika društva, izvršnega odbora, nadzornega odbora in za člane častnega razsodišča Statističnega društva Slovenije za mandatno obdobje 2020–2024 si lahko ogledate v dokumentu:

Glasovanje je potekalo v času skupščine – med 14. in 14.45 uro. Glasovalo je 23 članov, ki so predlagane organe potrdili.

Dnevni red skupščine:

 1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in volilne komisije.
 2. Predstavitev nove domače strani društva in Evropskih statističnih iger mladih.
 3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora.
 4. Obravnava finančnega poročila za leto 2019.
 5. Poročilo o aktivnostih: Uporabna statistika, Statistični dan, Mladi statistiki, Metodološki zvezki, magistrski in doktorski študij.
 6. Sprememba oziroma prilagoditev Statuta društva (46. člen).
 7. Zvišanje letne članarine (z 10 na 20 evrov, za dijake/študente in upokojence s 6 na 10 evrov).
 8. Razrešitev izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora ter volitve novega izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora.
 9. Razglasitev rezultatov volitev novega izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora.
 10. Razprava o poročilih in sprejetje sklepov skupščine.
 11. Razno.

Dnevni red je potrdil Izvršni odbor društva na dopisni seji dne 18. 9. 2020.

Najlepša hvala vsem članom za udeležbo!