Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Statističnega društva za leto 2021

Spoštovani člani, objavljamo razpis za priznanja društva v letu 2021. Svoje predloge posredujte na običajnem obrazcu do vključno 30. septembra 2021.

Statistično društvo Slovenije (v nadaljevanju Društvo) v skladu z 2. členom Pravilnika o podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije podeljuje:  

Blejčevo priznanje je strokovno priznanje, ki se članu Društva podeli za vrhunske dosežke na področju statistike na znanstvenoraziskovalnem področju ali pedagoškem področju ter področju uradne statistike, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju statistike v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za preteklo leto je priznanje, ki se podeli novinarju ali drugemu poročevalcu, ki v medijih strokovno pravilno poroča o statistiki ali uporabi statistiko na način, ki presega običajno raven. Priznanje se lahko podeli tudi za medijsko poročanje o statistiki, ki prispeva k večjemu ugledu statistične stroke v najširši javnosti. Priznanje se lahko podeli tudi organizaciji ali skupini posameznikov.

Naziv častnega člana se podeli članu društva za izjemne dosežke na področju statistike, izjemne zasluge za razvoj statistike ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom in strokovnjakom iz Slovenije ali tujine, za izjemen prispevek k razvoju statistike v Republiki Sloveniji.

Priznanje Klemna Pavliča mlademu statistiku
Mladi statistik je oseba v zgodnji karieri statistika: magistrski ali doktorski študent statistike oziroma oseba stara do 35 let. Priznanje se podeli mlademu statistiku za izjemne dosežke pri študiju statistike (izjemna doktorska, magistrska ali seminarska naloga) ali za izjemni prispevek k znanosti v obliki članka, knjige, magisterija ali doktorata. V poštev pridejo dela, objavljena v zadnjih dveh letih.

Prijave oddajte do vključno 30. septembra 2021 na naslov:
Statistično društvo Slovenije
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana
s pripisom: “Za: Odbor za društvena priznanja”.

Izpolnjen in skeniran obrazec lahko pošljete tudi Jerneji Čuk po elektronski pošti.

Obrazec za predlog nagrajenca:

Celotno besedilo razpisa: