Oktobrsko predavanje: Metodološki izzivi merjenja inovacijskih aktivnosti mikro podjetij (29. 10. 2019)

Dr. Ana Slavec

Slovenija velja za regijo, ki zaostaja za inovacijami, kar je še posebej opazno v gozdno-lesni verigi. Hkrati pa v okviru slovenske strategije pametne specializacije poudarjajo, da ima ta panoga velik potencial za rast. Da bi lahko kar najbolje izkoristili inovacijski potencial gozdno-lesne verige, moramo najprej poglobljeno razumeti obstoječe inovacijske dejavnosti in razloge za njihovo pomanjkanje. Medtem ko je o inovacijskih dejavnostih malih, srednjih in velikih podjetij na voljo veliko literature, je o mikro podjetjih (tj. podjetjih z manj kot 10 zaposlenimi) zelo malo znanega, kar je verjetno posledica pomanjkanja podatkov. Na ravni EU podatke o inovacijskih dejavnostih zbira Eurostatova anketa o inovacijskih dejavnostih v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih (Community Innovation Survey, CIS), ki se vsaki dve leti izvaja od leta 2006. Vendar raziskava vključuje samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi.

Ker mikro podjetja predstavljajo več kot 90 % podjetij v slovenski gozdno-lesni verigi, so za ustrezno razumevanje inovativnosti v tem sektorju nujni podatki o njihovih inovacijskih dejavnostih. Zato smo izvedli lastno raziskavo tržnih in inovacijskih dejavnosti slovenskih podjetij v tem sektorju, pri čemer smo zajeli podjetja vseh velikosti. Kot vzorčni okvir smo uporabili poslovni register Bizi.si – glede na majhno pričakovano stopnjo odziva smo se odločili vključiti celotno populacijo. Razvili smo krajši vprašalnik, ki temelji na instrumentu CIS, in ga poslali 7123 podjetjem v gozdno-lesni verigi, pri čemer smo jim ponudili možnost odgovora bodisi na papirju bodisi na spletu. Podjetjem v pohištveni in lesnopredelovalni industriji smo poslali tudi drugo pismo in v teh dveh sektorjih dosegli več kot 7-odstotno stopnjo odgovora. V predavanju bodo predstavljeni metodološki izzivi raziskovanja mikro podjetij in izračuni pristranskosti, do katere pride, če mikro podjetij v raziskavah ne upoštevamo.

Predavatelj dr. Ana Slavec, InnoRenew CoE
Naslov predavanja:Metodološki izzivi merjenja inovacijskih aktivnosti mikro podjetij
Datum:torek, 29. oktober 2019 ob 13:00
Lokacija:IBMI, Vrazov trg 2, Ljubljana