Dr. Irena Ograjenšek je postala častna članica združenja ENBIS

Evropska mreža za poslovno in industrijsko statistiko (European Network for Business and Industrial Statistics – ENBIS) deluje kot forum za kreativno izmenjavo zamisli in informacij med poslovnimi in industrijskimi statistiki ter uporabniki poslovne in industrijske statistike prvenstveno v Evropi, pa tudi globalno. Kot takšna pomembno prispeva k širjenju statistične kulture v poslovnem svetu brez ozira na regionalne in nacionalne meje.

Izvršni odbor ENBIS je v marcu 2020 zaradi njenega prispevka k razvoju ter promociji poslovne in industrijske statistike predlagal imenovanje prof. dr. Irene Ograjenšek za častno članico združenja, ki je počastitev sprejela.

Prof. dr. Ograjenšek s člani ENBIS Academic Publications Panel-a leta 2010 na Univerzi v Antwerpnu

Profesorica je v okviru združenja vrsto let opravljala različne funkcije. V mandatnem obdobju 2005-2009 je bila izvršna direktorica ENBIS Academic Publications Panel-a, ki združuje urednike prestižnih znanstvenih revij s področja statistike Journal of the Royal Statistical Society (Series A), Technometrics, Applied Stochastic Modelling in Business and Industry, Quality and Reliability Engineering International, Quality Technology & Quantitative Management ter številne druge. Več kot desetletje je bila članica Stalne pisarne združenja s sedežem na Tehnični univerzi v Eindhovnu, urednica četrtletne spletne publikacije ENBIS News in mesečne spletne publikacije ENBIS Alert ter sourednica zbornikov rednih letnih konferenc združenja. V mandatnem obdobju 2009-2011 je združenju predsedovala, v septembru 2012 pa je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani s požrtvovalno lokalno ekipo sodelavcev organizirala v analih ENBIS še vedno ‘najboljšo’ letno konferenco združenja: