Video o socialni opori starejših v času pandemije COVID-19

Asist. dr. Marjan Cugmas in prof. dr. Anuška Ferligoj s Centra za metodologijo in informatiko (FDV) sta v okviru COST Action projekta COSTNET pripravila scenarij za video, ki na poljuden način povzema rezultate raziskave o socialni opori starostnikov (uporabnikov interneta) v času pandemije koronavirusa, ki so jo raziskovalci opravili v sodelovanju s podjetjem Valicon. Za realizacijo videa je poskrbelo podjetje SciAni.

V raziskavo je bilo vključenih 605 oseb, starejših od 64 let. Za preučevanje socialne opore je bila uporabljena metodologija ego-centričnih omrežij. Vsak sodelujoči je navedel ter opisal osebe, na katere se lahko obrne po različne vrste pomoči. Na podlagi zbranih podatkov so bila ustvarjena osebna omrežja socialne opore, ki so bila nadalje razvrščena v skupine z uporabo metode razvrščanja simbolnih podatkov v skupine, ki so jo razvili doc. dr. Nataša Kejžar, doc. dr. Simona Korenjak Černe in prof. dr. Vladimir Batagelj.

Dobljene skupine vrst omrežij socialne opore so skladne s tipologijo, ki jo opredelila Wenger, skrb vzbujajoč pa je visok delež starostnikov brez socialne opore, z oddaljenimi viri socialne opore ali z zelo omejenimi viri socialne opore.