30. skupščina Statističnega društva Slovenije [22. 3. 2021]

30. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v ponedeljek, 22. marca 2021, s pričetkom ob 14. uri. Skupščina je bila izvedena po videopovezavi.

Izvršni odbor društva je na dopisni seji dne 12. 3. 2021 potrdil naslednji dnevni red skupščine.

 1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
 2. Dr. Andrej Srakar: Prebuditi statistiko po obdobju pandemije? Projekt YoungStatS in mladi evropski statistiki.
 3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora.
 4. Obravnava finančnega poročila za leto 2020.
 5. Poročilo o aktivnostih:
  1. Priznanja društva za leto 2020,
  2. Mlada sekcija,
  3. Evropske statistične igre mladih,
  4. Metodološki zvezki,
  5. Magistrski in doktorski študij Statistika,
  6. Delovna skupina za področje terminologije
 6. Možnost enkratnega plačila članarine za več let (predlog članov iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani).
 7. Razprava o poročilih.
 8. Sprejetje sklepov skupščine.
 9. Razno.

Za izvedbo skupščine je bila uporabljena Zoom storitev CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), ki omogoča registracijo udeležencev. Podatki podani ob registraciji (ime in priimek) bodo uporabljeni za izdelavo seznama ter morebitno naknadno obveščanje udeležencev skupščine. Podatek o navzočnosti članov bomo potrebovali za zapisnik. Skupščina se ni snemala.

Skupščine se je udeležilo 26 članov, od tega 21 preko videopovezave in 5 na lokaciji SURS.

Hvala vsem za udeležbo!

Gradivo: