ZOISOVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO

Prof. dr. Anuška Ferligoj je na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu prejela Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Iz obrazložitve » Profesor Ferligojeva deluje kot raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Velja za pionirko na področju družboslovne statistike, njena glavna raziskovalna področja obsegajo statistiko, anketno metodologijo in analizo družbenih omrežij. S svojim znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in organizacijskim delovanjem je slovensko statistiko uveljavila v svetu.«

Vsi mi, ki Nušo že leta spremljamo ter z njo soustvarjamo od znanstvenih dosežkov in konferenc, do novih študijskih programov Univerzitetnega doktorskega študija statistike, magistrskega študija statistike, dela v Svetu Statističnega urada in v društvu, poznamo njeno ustvarjalno moč in neverjetno energijo, njeno predanost kakovostni znanosti in njeno zavzetost pri delu s študenti. Nuša je bila med ustanovnimi člani našega društva, bila je naša predsednica, sedaj pa je članica izvršnega odbora ter odbora za priznanja društva.

Nuša, Zoisovo priznanje za življenjsko delo je izjemno in tako več kot zasluženo priznanje tvojemu delu.

S teboj se veselimo in ti čestitamo!  

Predsednik društva,  Matevž Bren