Vabilo na 31. skupščino Statističnega društva Slovenije [28. 3. 2022]

Vabimo vas na 31. redno skupščino Statističnega društva Slovenije, ki bo v ponedeljek, 28. marca 2022, ob 14. uri.

Skupščino bomo izvedli po videopovezavi, a se lahko dogodka udeležite tudi v živo v prostorih Statističnega urada RS.

DNEVNI RED:

Izvršni odbor društva je na dopisni seji dne 17. 3. 2022 potrdil naslednji dnevni red skupščine.

  1. Odprtje skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
  2. Dr. Andrej Srakar in doc. dr. Denis Marinšek: European Young Statisticians Meeting (EYSM) prvič v Sloveniji.
  3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora.
  4. Obravnava finančnega poročila za leto 2021.
  5. Poročilo o aktivnostih: Priznanja društva za leto 2021, Uporabna statistika 2021, Mlada sekcija, Evropske statistične igre mladih, Metodološki zvezki, magistrski in doktorski študij.
  6. Razprava o poročilih.
  7. Sprejetje sklepov skupščine.
  8. Razno.

V kolikor bi želeli skupščino spremljati v prostorih Statističnega urada RS nas o tem obvestite najkasneje do petka, 25. 3. 2022 na elektronski naslov jerneja.cuk@gov.si.

Vabljeni.