Zbiranje predlogov za podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za leto 2022

Spoštovani člani, objavljamo razpis za priznanja društva v letu 2022. Svoje predloge posredujte na običajnem obrazcu do vključno 15. septembra 2022.

Statistično društvo Slovenije (v nadaljevanju Društvo) v skladu z 2. členom Pravilnika o podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije podeljuje:  

Blejčevo priznanje je strokovno priznanje, ki se članu Društva podeli za vrhunske dosežke na področju statistike na znanstvenoraziskovalnem področju ali pedagoškem področju ter področju uradne statistike, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju statistike v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Sledilnik, priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za preteklo leto je priznanje, ki se podeli novinarju ali drugemu poročevalcu, ki v medijih strokovno pravilno poroča o statistiki ali uporabi statistiko na način, ki presega običajno raven.

Naziv častnega člana se podeli članu društva za izjemne dosežke na področju statistike, izjemne zasluge za razvoj statistike ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva.

Priznanje Klemna Pavliča mlademu statistiku
Mladi statistik je oseba v zgodnji karieri statistika: magistrski ali doktorski študent statistike oziroma oseba stara do 35 let. Priznanje se podeli mlademu statistiku za izjemne dosežke pri študiju statistike (izjemna doktorska, magistrska ali seminarska naloga) ali za izjemni prispevek k znanosti v obliki članka, knjige, magisterija ali doktorata.

Prijave oddajte na naslov:
Statistično društvo Slovenije
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana
s pripisom: “Za: Odbor za društvena priznanja”.

Izpolnjen in skeniran obrazec lahko pošljete tudi Jerneji Čuk po elektronski pošti.

Obrazec za predlog nagrajenca:

Celotno besedilo razpisa:

Pravilnik o podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije: