7. srečanje Mlade sekcije: Verjetnost in statistika

Povezava med verjetnostjo in statistiko zadeva matematične temelje statistike, saj mnogi opredeljujejo področje raziskovanja verjetnosti kot teoretske in matematične osnove dela s podatki, področji verjetnosti in statistike pa naj bi bili v inverznem razmerju.

V času pandemije je bilo prav področje verjetnosti tisto, ki je bilo gonilno pri revitalizaciji aktivnosti raziskovalcev na področju matematike s seminarjem One World Probability. Tudi od tod morda še več zanimanja, ki trenutno vlada za to področje. Tudi v Sloveniji imamo vrsto vrhunskih raziskovalcev na tem področju, več njih, posebej mlajših, deluje v tujini. Velikokrat pa o njih na področju statistike ne slišimo dovolj, v splošnem je na področju matematike občasno prisoten odpor do praktične narave statistike.

Na predavanju se bomo s prvim slovenskim doktorandom statistike (na univerzi v Berkeleyju v ZDA), prof. dr. Mihaelom Permanom, pogovarjali o povezavi med obema področjema, njegovi življenjski poti ter o matematičnih vidikih na področju statistike. Ali bi lahko slednje spodbudili še bolj? Ali smo dovolj aktivni glede tega? Kje so tukaj ovire in kje pozitivni vidiki? Pa tudi kje ležijo trenutno najbolj zanimiva področja raziskovanja v verjetnosti – so to razvejani/branching procesi, so to Levyjevi procesi, je to povezava s področjem analize stohastičnih delnih diferencialnih enačb, so to asimptotski vidiki obnašanja naključnih procesov?

Pogovor bo potekal v okviru 7. srečanja Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije, ki bo potekalo v četrtek, 26. novembra 2020, od 19. ure naprej na Zoomu.

Naš gost bo prof. dr. Mihael Perman, izredni profesor za verjetnost in statistiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, na FAMNIT Univerze na Primorskem ter predavatelj predmetov s področja matematične statistike na magistrskem in doktorskem študiju Statistike na Univerzi v Ljubljani.

Pogovor bo moderiral doc. dr. Andrej Srakar, sokoordinator Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije.

Če se želite udeležiti dogodka, se prijavite preko Eventbrite in prejeli boste povezavo in geslo seje. Vaše elektronske naslove bomo uporabili samo za namen obveščanja o dogodku in jih bomo po dogodku izbrisali.