8. srečanje Mlade sekcije: Bayesove računske metode in Bayesova statistika

Bayesova statistika je z nami vse od začetkov razmišljanj o statistiki. Splošno se šteje, da je bil do določene mere Bayesijanec že francoski matematik Laplace, ko je razmišljal o verjetnosti. Bayesova statistika pri reševanju statističnega problema razmišlja o vnaprejšnjih predpostavkah in (vnaprejšnji) verjetnosti nekega pojava. Iz dejanskih podatkov in ob upoštevanju takšne apriorne verjetnosti nato izračuna končno, posteriorno verjetnost in na njeni osnovi dokonča statistično sklepanje.

Z dobo računalništva in umetne inteligence je Bayesova statistika ponovno prišla v samo ospredje zanimanja v statistiki, verjetnosti in ekonometriji, Bayesove metode so tudi temelj raziskovanja v metodah strojnega učenja in podatkovne znanosti. Vprašanje, ki ga je več desetletij nazaj postavljal Bradley Efron, zakaj še vedno nismo vsi Bayesijanci, postaja torej spet in vedno močneje aktualno.

Na predavanju se bomo z izr. prof. dr. Erikom Štrumbljem, enim od začetnikov sistematičnega poučevanja in raziskovanja na področju Bayesovih metod v Sloveniji, pogovarjali o trenutnem stanju Bayesove statistike, zanimivejših temah prihodnjega razvoja področja v mednarodnem merilu, poučevanju Bayesove statistike in njenem razmerju do frekventističnega sklepanja, sodobnih Bayesovih računskih metodah, ter o dognanjih in delu prof. Štrumblja in sodelavcev. Pogovor bo potekal v okviru 8. srečanja Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije, ki bo potekalo v torek, 6. aprila 2021, od 19. ure naprej na Zoomu.

Naš gost bo izr. prof. dr. Erik Štrumbelj, izredni profesor in član Laboratorija za kognitivno modeliranje na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter predavatelj predmetov s področij verjetnosti, statistike in strojnega učenja na tej fakulteti.

Pogovor bo moderiral doc. dr. Andrej Srakar, so-koordinator Mlade sekcije Statističnega društva Slovenije.

Če se želite udeležiti dogodka, se prijavite preko Eventbrite in prejeli boste povezavo in geslo seje. Vaše elektronske naslove bomo uporabili samo za namen obveščanja o dogodku in jih bomo po dogodku izbrisali.

One thought on “8. srečanje Mlade sekcije: Bayesove računske metode in Bayesova statistika

Komentarji so zaprti.